NASZE USŁUGI

 

CENNIK

Badanie QEEG

 

Na czym polega?

Jest to nieinwazyjna, bezpieczna metoda badania czynności bioelektrycznej mózgu. Dostarcza informacji o ewentualnych nieprawidłowościach w jego funkcjonowaniu i uszkodzeniach. Badania wykonujemy w postaci mini QEEG z 8 punktów.

 

Ile trwa?

Badanie trwa ok. 1 godz.

 

Jakie daje korzyści?

 • wiarygodne informacje o funkcjonowaniu mózgu

 • uzupełnia proces diagnozy  ADD, ADHD i innych zaburzeń uwagi

 • pozwala stwierdzić skuteczność prowadzonych terapii

 • daje możliwość zaobserwowania nieprawidłowości pochodzących z uszkodzeń mózgu i wyładowań padaczkopodobnych

Test MOXO

 

Na czym polega?

Moxo to innowacyjny komputerowy test ciągłego wykonywania wspierający proces diagnozy ADHD. W trakcie badania pojawiają się różnego rodzaju dystraktory, które mają za zadanie symulować otoczenie badanego. Test mierzy rzeczywiste reakcje badanego i odnosi je do norm dla wieku i płci.

 

Ile trwa?

Badanie trwa ok. 15-20 min.

 

Jakie daje korzyści?

 • wspomaga proces diagnozy ADHD

 • zapewnia dokładne pomiary zaburzeń uwagi, czasu reakcji, impulsywności i nadruchliwości

 • pomaga zaplanować terapię z uwzględnieniem wpływu różnego rodzaju dystraktorów na zachowanie badanego

 • umożliwia zweryfikowanie efektów zastosowanej terapii psychologicznej lub farmakologicznej

Kompleksowa diagnoza rozwoju dzieci i młodzieży

 

Na czym polega?

Obejmuje badanie z wykorzystaniem baterii testów psychologicznych umożliwiających:

 • ocenę poziomu rozwoju intelektualnego i poznawczego

 • ocenę poziomu rozwoju emocjonalnego i społecznego

 • ocenę lateralizacji

 • diagnozę zaburzeń rozwojowych (np. autyzm, depresja)

 • diagnozę gotowości szkolnej

 • charakterystykę cech osobowości

 

Ile trwa?

W zależności od złożoności problemu i zastosowanych narzędzi od 30 do 90 min. Czas badania jest dostosowywany indywidualnie do możliwości i wytrwałości.

 

Jakie daje korzyści?

 • wskazówki dla rodziców i nauczycieli

 • pozwala na uzyskanie pełnego obrazu funkcjonowania i rozwoju psychicznego 

 • umożliwia przygotowanie i dostosowanie terapii do indywidualnych potrzeb

 

 

Dr Neuronowski

 

Na czym polega?

Program terapii wykorzystujący nowatorskie podejście do rehabilitacji zdolności językowych i funkcji poznawczych (uwaga, pamięć i uczenie się, funkcje zarządcze, czas reakcji). Obejmuje 46 terapeutycznych gier komputerowych dostosowanych do wieku. Program skierowany jest do osób od 5 roku życia do późnej dorosłości.

 

Ile trwa?

Cykl terapeutyczny obejmuje 24 spotkania po ok. 1 godz. W celu osiągnięcia najlepszego efektu rekomendujemy 3 spotkania w tygodniu.

 

Jakie daje korzyści?

 • pomaga niwelować deficyty wynikające ze specyficznych zaburzeń mowy i języka, dysleksji

 • usprawnia funkcjonowanie poznawcze w zakresie koncentracji uwagi, zapamiętywania i kontroli zachowań

 • poprawia funkcjonowanie osób powyżej 65 roku życia

Psychoterapia indywidualna

 

Na czym polega?

Psychoterapia zalecana jest osobom odczuwającym psychiczny dyskomfort, mającym trudności w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi lub z relacjami interpersonalnymi. Umożliwia zidentyfikowanie przyczyn bieżących problemów i wskazuje kierunek zmian, jakie należy podjąć, aby poprawić jakość swojego życia.

 

Ile trwa?

Czas trwania terapii i częstotliwość spotkań są ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości klienta. Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji, podczas której psychoterapeuta wspólnie z klientem ustala jaki rodzaj pomocy będzie najbardziej odpowiedni.

 

Jakie daje korzyści?

 • pomaga zidentyfikować problem
 • umożliwia uczenie się skutecznych zachowań
 • daje poczucie większego wpływu na własne życie
 • poprawia jakość funkcjonowania

 

Terapia Biofeedback EEG / GSR

 

Na czym polega?

Jest to nowoczesna metoda terapii wykorzystująca samodzielną regulację stanu psychofizjologicznego w oparciu o informacje zwrotne płynące z mózgu. Terapia jest skomputeryzowana i wykorzystuje gry elektroniczne jako nośniki informacji zwrotnej.

 

Ile trwa?

Pełny trening biofeedback obejmuje przynajmniej 30 spotkań treningowych do 3 razy w tygodniu. Każdy trening poprzedzony jest badaniem QEEG. Po 15 i 30 spotkaniach wykonujemy badania kontrolne w celu analizy wyników terapii.

Czas jednej sesji wynosi ok. 50 min

 

Jakie daje korzyści?

 • poprawa czynności bioelektrycznej mózgu w kierunku osiągnięcia szczytowej wydajności

 • uzupełnia proces terapii, m.in. ADHD, depresji, zaburzeń lękowych

 • pozwala osiągnąć optymalny poziom pobudzenia i redukuje podatność na stres

Coaching

 

Na czym polega?

Każda sesja to indywidualna praca z coachem. Proces coachingu polega na określaniu mocnych i słabych stron, umiejętności i zasobów klienta. Jego celem jest optymalizacja funkcjonowania, podniesienie umiejętności realizacji celów osobistych i zawodowych (life coaching / coaching kariery).

 

Ile trwa?

Czas trwania sesji i ich częstotliwość są ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości klienta. Pierwsze spotkanie ma charakter 30-minutowej konsultacji i jest bezpłatne.

 

Jakie daje korzyści?

 • pomaga określić i przeanalizować własne cele i potrzeby
 • rozwija samoświadomość i buduje poczucie własnej wartości
 • prowadzi do zmiany nawyków
 • wspiera rozwój osobisty
 • pomaga wejść na rynek pracy i zbudować pozycję zawodową

 

Diagnoza i terapia neuropsychologiczna osób dorosłych

 

Na czym polega?

Obejmuje kompleksową diagnozę pod kątem schorzeń neurologicznych takich, jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, choroba Huntingtona, udary, urazy czaszkowo-mózgowe. Terapia koncentruje się wykonywaniu indywidualnie dobieranych ćwiczeń niwelujących skutki choroby i usprawniających funkcjonowanie.

 

Ile trwa?

Wizyta diagnostyczna trwa od 60 do 75 min.

Czas sesji terapeutycznej to 45 min. Zalecane są 2 sesje tygodniowo przez 10-12 tygodni.

 

Jakie daje korzyści?

 • pozwala na poznanie pełnego obrazu choroby z głównymi deficytami i możliwościami pacjenta

 • poprawia funkcjonowanie pamięci

 • usprawnia możliwości językowe i komunikacyjne

 • niweluje deficyty wynikające z choroby

Copyright 2018 | Created with Web Wave 

Icons made by Freepik, OCHA and Gregor Cresnar from www.flaticon.com

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Wiadomość została wysłana - dziękujemy :)
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT

20-137 Lublin

ul. Koryznowej 2C

tel. +48 530 887 180

+48 530 779 860

kontakt@pracowniamarkiewicz.pl

ADRES

MENU