29 stycznia 2020

Czym jest inteligencja? W jaki sposób ją mierzyć? Co to znaczy, że ktoś jest inteligentny? 👩‍🎓

 

W potocznym języku często zdarza nam się nadużywać tego określenia. Może to wynikać z błędów poznawczych, jak na przykład efekt halo, gdy na podstawie tak naprawdę nieznaczącej przesłanki przypisujemy komuś cały zestaw cech, w tym inteligencję (lub jej brak😉

 

Mamy również nie lada problem z oszacowaniem własnego poziomu "IQ". Wiąże się to choćby z efektem Dunninga-Krugera, który wskazuje na przecenianie swoich możliwości przez osoby mniej kompetentne i niedoszacowanie u osób bardziej uzdolnionych.

 

A jak jest naprawdę? Inteligencja jest zmienną mającą w społeczeństwie rozkład normalny co oznacza, że ok. 68% z nas jest przeciętnie inteligentna. Inaczej mówiąc, jeżeli weźmiemy losowe 10 osób to w tym gronie najprawdopodobniej 7 osób będzie właśnie w normie intelektualnej, 1 może być ponadprzeciętnie inteligentna, 1 poniżej przeciętnej i zostaje nam jedno dodatkowe miejsce, gdzie jest pewna mała szansa, że trafi się osoba (czy raczej 0,2 osoby) z wysokim poziomem omawianej zmiennej.

 

Wiele osób ma obawy przed badaniem swoich możliwości intelektualnych. Z jednej strony jesteśmy świadomi statystyk, z drugiej mamy skłonność (w większości) do przypisywania sobie może nie wysokich ale "wyższych niż inni" zdolności (co też ma swoje odzwierciedlenie w statystykach). Może to prowadzić do niepokoju, że nasza dotychczasowa wizja samych siebie ulegnie załamaniu.

 

Czy słusznie? Czy to źle posiadać "przeciętną inteligencję"? Nie! Trudno o jednoznaczną, wyczerpującą definicję inteligencji. Można powiedzieć, że obejmuje ona umiejętność rozwiązywania problemów praktycznych, zdolności językowe lub kompetencje społeczne jak to ujmuje Encyklopedia PWN. Można, za Alfredem Binetem, wskazać na zdolność do wydawania trafnych sądów. Wreszcie możemy o niej mówić jako o umiejętności przystosowania się do warunków albo zdolności uczenia się. Z całą pewnością w jej skład wchodzi zestaw różnych czynników mających wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie. Ogólny iloraz inteligencji nie mówi nam więc wiele o naszych zdolnościach i może obejmować zarówno świetną umiejętność myślenia analitycznego, jak również niski poziom wiedzy ogólnej, związany z brakiem wykorzystywania swojego potencjału. Wreszcie funkcjonowanie w "normie intelektualnej" nie wskazuje na nasze braki, ale mówi, że wszystko w tym względzie rozwija się prawidłowo!

 

Badając poziom inteligencji nie skupiamy się na popularnym IQ. Traktujemy to jako element całościowej diagnozy rozwoju człowieka, możliwość poznania jego mocnych i tych mniej mocnych stron. Możliwość wskazania gdzie i w jaki sposób może korzystać ze swojego potencjału.

 

W Pracowni Psychologicznej Markiewicz korzystamy ze Skal Inteligencji Stanford-Binet w najnowszej 5 wersji. Umożliwiają one badanie osób w wieku już od 2 do aż 69 lat. Dają nam możliwość wglądu nie tylko do ogólnego poziomu sprawności intelektualnej, ale także pokazują jaki jest aktualny zakres posiadanej wiedzy, poziom rozumowania płynnego czyli zdolności rozwiązywania problemów i rozumienia niezależnych kulturowo relacji i zależności. Pomagają ocenić poziom funkcjonowania pamięci roboczej (nie tylko zapamiętywanie ale także przetwarzanie informacji w pamięci!), przetwarzania wzrokowo-przestrzennego czy rozumowania ilościowego. Wszystkie podskale mają swoje werbalne i niewerbalne odpowiedniki. Wszystko to razem daje bardzo szeroki obraz funkcjonowania poznawczego człowieka i jest podstawą do opracowania skutecznego programu treningowego! 🧠💪

 

M.

Badanie inteligencji - nie taki diabeł straszny

Copyright by Mateusz Markiewicz 2020 | Created with Web Wave 

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Wiadomość została wysłana - dziękujemy :)
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT

20-137 Lublin

ul. Marii Koryznowej 2C

tel. +48 530 887 180

tel. +48 530 779 860

kontakt@pracowniamarkiewicz.pl

ADRES

MENU