mgr Mateusz Markiewicz

 

Psycholog o specjalności klinicznej z neuropsychologią (absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Warszawskiego), terapeuta II stopnia Biofeedback EEG.

 

Ukończone kursy i szkolenia:

 • A Course on QEEG, ERPs and Neurotherapy (Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne)

 • fNIRS: a cost-effective and robust technique for measuring neuroactivation (NIRx Medizintechnik GmbH)

 • Biofeedback EEG (Neurofeedback EEG) oraz Biofeedback GSR w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności - szkolenie I stopnia (Akademia Biofeedback EEG)

 • Biofeedback EEG (Neurofeedback EEG) oraz analiza QEEG w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności - szkolenie II stopnia (Akademia Biofeedback EEG)

 • Warsztat Specjalisty HR - Testy psychologiczne i modele kompetencyjne w diagnozie pracowników - poziom zaawansowany (Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)

 

Wykonawca Grantu "Pokonać prokrastynację - Zdobyć atrakcyjną pracę. Skuteczne wkraczanie na rynek pracy" realizowanego przez Lubelską Fundację Rozwoju oraz  Gminę Miejską Lublin/Miejski Urząd Pracy w Lublinie w ramach projektu "Mikro innowacje - makro korzyści" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie Umowy nr POWR.04.01.00-00-I042/15 zawartej z Ministerstwem Rozwoju.

 

Posiada kilkuletnie doświadczenie w projektowaniu scenariuszy ćwiczeń i gier z zakresu rozwoju poznawczego człowieka (m.in. pamięć, uwaga, spostrzeganie) zdobyte podczas pracy dla AeroBrains Sp. z o.o. i Skakanka Sp. z o.o.

Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Markiewicz

 

Kierownik Zakładu Psychologii Rozwoju Człowieka i Psychologii Przemysłowej w Instytucie Psychologii UMCS. Konsultant ds. doradztwa dla bezrobotnych i ekspert w restrukturyzacji zakładów przemysłowych (certyfikat KUL). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka, European Association of Developmental Psychology oraz European Association of Work and Organizational Psychology.

 

Posiada wieloletnie doświadczenie diagnostyczno-terapeutyczne zdobyte w Specjalistycznej Poradni Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji w Lublinie. Ukończyła kurs integracji sensomotorycznej w terapii dzieci autystycznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Odbyła szkolenia w zakresie, m.in. stosowania i interpretacji Dziecięcej Skali Rozwoju, zastosowania testów psychologicznych w doradztwie zawodowym realizowane przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Jako trener Centrum Kształcenia Menedżerów Przemysłowych prowadziła szkolenia dla firm w całej Polsce.

 

Specjalizuje się w:

 • diagnozie rozwoju i zaburzeń rozwojowych w pełnym cyklu życia:

  • rozwój dziecka w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym (m.in. zaburzenia ze spektrum autyzmu),

  • wspomaganie rozwoju osób dorosłych (w sytuacji kryzysu, wypalenia; problemy rodzicielstwa; prokrastynacja)

 • analizie problemów organizacyjnych i budowaniu wizerunku firm

 

Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Markiewicz

 

Specjalista z zakresu diagnozy rozwoju w pełnym cyklu życia i zaburzeń rozwojowych: rozwój dziecka w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym (m.in. zaburzenia ze spektrum autyzmu), wspomagane rozwoju osób dorosłych (w sytuacjach kryzysu, wypalenia, problemów rodzicielstwa).

Dr Beata Daniluk

 

Psycholog z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym, szkoleniowym oraz praktycznym w zakresie neuropsychologii klinicznej. Specjalizuje się w diagnozie i terapii neuropsychologicznej osób dorosłych z uszkodzeniami mózgu, głównie osób z deficytami pamięci, zaburzeniami językowymi oraz z zespołami otępiennymi.

Dr Marcin Stencel

 

Psycholog, coach od wielu lat z powodzeniem łączący wiedzę akademicką z praktyką w dziedzinie psychologii społecznej z naciskiem na psychologię komunikacji społecznej, psychologię wpływu społecznego oraz psychologię polityki. Prowadzi doradztwo i szkolenia z zakresu budowania marki osobistej, kreowania wizerunku i komunikacji społecznej.

 

Mateusz Markiewicz

 

Psycholog o specjalności klinicznej z neuropsychologią, terapeuta II stopnia Biofeedback EEG. Specjalizuje się w metodach badania pracy mózgu oraz w projektowaniu scenariuszy ćwiczeń i gier z zakresu rozwoju poznawczego człowieka (m.in. pamięć, uwaga, spostrzeganie) i przeciwdziałania prokrastynacji.

Dr Jacek Olszewski

 

Psycholog, adiunkt w Instytucie Psychologii Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Przez wiele lat był pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Psychologii KUL. Absolwent podyplomowego studium "Psychologia Zarządzania w Gospodarce" na Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z psychologii, psychologii zdrowia, psychologii medycznej, psychopatologii i psychologii klinicznej na kierunku psychologia oraz na kierunkach nauczycielskich i pedagogicznych.

 

Zainteresowania naukowe: psychopatologia (problematyka zaburzeń nerwicowych), psychologia zdrowia (psychologia stresu, psychoonkologia), psychologia pozytywna.

 

Autor monografii, publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu psychologii zdrowia (problematyka dotycząca radzenia sobie ze stresem, wypalenia zawodowego, psychosomatyki, psychoonkologii), psychopatologii (problematyka zaburzeń nerwicowych i zdrowia psychicznego) oraz psychologii osobowości i psychologii społecznej.

 

Prowadzi treningi i szkolenia ze studentami, nauczycielami, pracownikami służby zdrowia, osobami dotkniętymi chorobą przewlekłą: antystresowe, relaksacyjne, asertywności, dotyczące komunikacji, wdrażania zdrowego stylu życia, rozwijania myślenia twórczego w rozwiązywaniu problemów, zapobiegania wypalaniu się zawodowemu.

 

 

Dr Beata Daniluk

 

Psycholog, adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS w Lublinie.

 

Od ponad 10 lat kieruje studiami podyplomowymi „Diagnoza i terapia neuropsychologiczna” w Instytucie Psychologii UMCS w Lublinie.

 

Zainteresowania naukowe: nieuświadamiane procesy pamięciowe, mózgowe i psychologiczne mechanizmy starzenia się w normie i patologii (w tym różnicowanie schorzeń otępiennych), a także metodologiczne aspekty diagnozy neuropsychologicznej dzieci i dorosłych. Współredaktorka trzech monografii oraz autorka i współautorka wielu publikacji badawczych i przeglądowych z zakresu neuropsychologii klinicznej.

 

Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne, szkoleniowe oraz praktyczne w zakresie neuropsychologii klinicznej. Specjalizuje się w diagnozie i terapii neuropsychologicznej osób dorosłych z uszkodzeniami mózgu, głównie osób z deficytami pamięci, zaburzeniami językowymi oraz z zespołami otępiennymi.

Dr Sylwester Orzechowski

 

Trener, konsultant i doradca specjalizujący się w komunikacji niewerbalnej. Wieloletni współpracownik Akademii Telewizyjnej TVP w Warszawie. Prowadzi szkolenia i treningi z zakresu komunikacji niewerbalnej w biznesie, negocjacjach, kontakcie z klientem, autoprezentacji oraz wystąpień publicznych i medialnych. Doradza w kwestiach związanych z wizerunkiem zawodowym i publicznym. Przygotowuje także analizy i ekspertyzy dotyczące zachowań niewerbalnych.

Dr Marcin Stencel

 

Psycholog, coach, adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

 

Od wielu lat z powodzeniem łączy wiedzę akademicką z doświadczeniem praktycznym w dziedzinie psychologii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem psychologii komunikacji społecznej, psychologii polityki oraz psychologii wpływu społecznego. Jest autorem badań i publikacji z tego zakresu.

 

Prowadzi doradztwo i szkolenia z zakresu budowania marki osobistej, kreowania wizerunku i komunikacji społecznej. Współpracuje również z lokalnymi i ogólnopolskimi mediami w zakresie komentowania bieżących wydarzeń politycznych i społecznych.

 

Równolegle z pracą akademicką i szkoleniami prowadzi procesy coachingowe w ramach coachingu rozwojowego (life coaching) i coachingu kariery. Zajmuje się coachingiem operacyjnym i holistycznym, który skierowany jest do osób chcących osiągnąć konkretny cel, skutecznie przejść przez trudną sytuację, podjąć nowe wyzwania lub efektywnie wykorzystać swój potencjał.

Dr Sylwester Orzechowski

 

Trener, konsultant i doradca specjalizujący się w komunikacji niewerbalnej. Wieloletni współpracownik Akademii Telewizyjnej TVP w Warszawie. Doradza w kwestiach związanych z wizerunkiem zawodowym i publicznym. Przygotowuje także analizy i ekspertyzy dotyczące zachowań niewerbalnych.

Dr Jacek Olszewski

 

Psycholog, adiunkt w Instytucie Psychologii Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Specjalizuje się w problematyce zaburzeń nerwicowych, psychologii stresu, psychoonkologii. Prowadzi treningi z osobami dotkniętymi chorobą przewlekłą: antystresowe, relaksacyjne, komunikacji, rozwiązywania problemów, zapobiegania wypalaniu się zawodowemu, asertywności.

Dr Barbara Smoczyńska

 

Trenerka umiejętności psychospołecznych (w styczniu 2002 przyznana rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/34), coach (akredytacja Izby Coachingu - sierpień 2017 r.), absolwentka szkoły trenerów "Intra" (1996), absolwentka studiów podyplomowych "Master Coaching - zaawansowane techniki coachingowe" w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej (2017), wieloletnia nauczycielka akademicka w Instytucie Filozofii i w Instytucie Psychologii UMCS, WSPiA, WSEI, WSSP w Lublinie. W latach 1995-2012 właścicielka Ośrodka Rozwoju Osobowości. W latach 2013-2016 trenerka wewnętrzna UMCS.

 

Specjalistka w zakresie aktywnych metod nauczania dorosłych, mentorka, trenerka Racjonalnej Terapii Zachowań, ewaluatorka pracy innych trenerów. Autorka wielu publikacji z problematyki różnic płci, popularyzatorka psychoedukacji i równego statusu kobiet i mężczyzn w mediach.

 

Od 1995 r. szkoli różne grupy zawodowe w zakresie psychoedukacji, ma za sobą ponad 17,5 tys. godzin warsztatów i treningów w biznesie. Pracuje w konwencji poznawczo-behawioralnej oraz Analizy Transakcyjnej.

Dr Barbara Smoczyńska

 

Trenerka umiejętności psychospołecznych, coach (akredytacja Izby Coachingu - sierpień 2017 r.). Specjalistka w zakresie aktywnych metod nauczania dorosłych, mentorka, trenerka Racjonalnej Terapii Zachowań. Ma za sobą ponad 17,5 tys. godzin warsztatów i treningów w biznesie. Pracuje w konwencji poznawczo-behawioralnej oraz Analizy Transakcyjnej.

 

Copyright 2018 | Created with Web Wave 

Icons made by Freepik, OCHA and Gregor Cresnar from www.flaticon.com

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Wiadomość została wysłana - dziękujemy :)
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT

20-137 Lublin

ul. Koryznowej 2C

tel. +48 530 887 180

+48 530 779 860

kontakt@pracowniamarkiewicz.pl

ADRES

MENU