mgr Mateusz Markiewicz

 

Psycholog o specjalności klinicznej z neuropsychologią (absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Warszawskiego), terapeuta II stopnia Biofeedback EEG. Posiada uprawnienia diagnostyczne do stosowania Skali Inteligencji Stanford-Binet 5 oraz terapeutyczne z zakresu stosowania Metody Feuersteina - Instrumental Enrichment - Poziom I.

 

Specjalizuje się w badaniu i treningu rozwoju poznawczego dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w projektowaniu scenariuszy ćwiczeń i gier z zakresu rozwoju poznawczego człowieka (m.in. pamięć, uwaga, spostrzeganie) zdobyte podczas pracy dla AeroBrains Sp. z o.o. i Skakanka Sp. z o.o.

 

Ukończone kursy i szkolenia:

 • A Course on QEEG, ERPs and Neurotherapy (Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne)

 • fNIRS: a cost-effective and robust technique for measuring neuroactivation (NIRx Medizintechnik GmbH)

 • Biofeedback EEG (Neurofeedback EEG) oraz Biofeedback GSR w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności - szkolenie I stopnia (Akademia Biofeedback EEG)

 • Biofeedback EEG (Neurofeedback EEG) oraz analiza QEEG w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności - szkolenie II stopnia (Akademia Biofeedback EEG)

 • Szkolenie nadające uprawnienia do posługiwania się w praktyce diagnostycznej Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5 - nr uprawnień 15/04/10/19/SB5 (Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych)

 • Kurs terapeutyczny z zakresu stosowania Metody Feuersteina - Instrumental Enrichment - Poziom I - uprawnienia terapeutyczne nr 75/IE/2019 (Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych)

 • Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego, Wydanie 3, Wersja polska (PEP-3-PL) w diagnozie funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmu - certyfikat nr 179 (Centrum Szkoleniowe EduProf)

 • Warsztat Specjalisty HR - Testy psychologiczne i modele kompetencyjne w diagnozie pracowników - poziom zaawansowany (Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)

 

dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. WSEI

 

Psycholog z wieloletnim doświadczeniem diagnostyczno-terapeutycznym zdobytym w Specjalistycznej Poradni Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji w Lublinie. Specjalizuje się w diagnozie rozwoju i zaburzeń rozwojowych w pełnym cyklu życia:

 • rozwój dziecka w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym (m.in. zaburzenia ze spektrum autyzmu),

 • wspomaganie rozwoju osób dorosłych (w sytuacji kryzysu, wypalenia; problemy rodzicielstwa; prokrastynacja).

 

Ukończyła kurs integracji sensomotorycznej w terapii dzieci autystycznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Odbyła szkolenia w zakresie stosowania i interpretacji Dziecięcej Skali Rozwoju.

 

Autorka licznych artykułów naukowych i monografii poświęconych psychologicznym aspektom rozwoju człowieka, m.in.

 • Możliwości komunikacyjne dzieci autystycznych. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.

 • Charakterystyka zmian w rozwoju umysłowym dzieci autystycznych. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.

 • Prokrastynacja. O przyczynach i skutkach odkładania spraw na potem. Difin, Warszawa 2019.

 

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka, European Association of Developmental Psychology oraz European Association of Work and Organizational Psychology.

 

Obecnie kieruje Instytutem Psychologii i Nauk o Człowieku w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

 

 

Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Markiewicz

 

Specjalista z zakresu diagnozy rozwoju w pełnym cyklu życia i zaburzeń rozwojowych: rozwój dziecka w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym (m.in. zaburzenia ze spektrum autyzmu), wspomagane rozwoju osób dorosłych (w sytuacjach kryzysu, wypalenia, problemów rodzicielstwa).

Mateusz Markiewicz

 

Psycholog o specjalności klinicznej z neuropsychologią, terapeuta II stopnia Biofeedback EEG. Specjalizuje się w metodach badania pracy mózgu oraz w treningu umiejętności poznawczych (m.in. pamięć, uwaga, spostrzeganie) z wykorzystaniem Metody Feuersteina - Instrumental Enrichment oraz programu Dr Neuronowski.

Copyright by Mateusz Markiewicz 2020 | Created with Web Wave 

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Wiadomość została wysłana - dziękujemy :)
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT

20-137 Lublin

ul. Marii Koryznowej 2C

tel. +48 530 887 180

tel. +48 530 779 860

kontakt@pracowniamarkiewicz.pl

ADRES

MENU